COVER.jpg

 

 

 

 

 

 

Проф. д-р Кристиан Банков

Семиотик

Място и дата на раждане:  София; 10 Юни, 1970 г.

Образование:

Юни 1989 г.:
Техникум по електроника, София

Ноември 1995 г.: 
Завършва
Държавния университет в Болоня, Италия, специалност Теория на спектакъла (DAMS Spettacolo), във Факултета за Филологии и Философия с максимален успех (110 e lode). Защитава дипломна работа на тема "Езикът като позитивен елемент в анти-интелектуализма на Бергсон", с ръководител проф. Уго Волли.


Декември 2000 г.:
Защитава докторска дисертация в
Хелзинкския университет, Факултета по изкуства, Департамент по теоретична философия, на тема "Интелектуално усилие и езикова работа: семиотични и херменевтични аспекти във философията на Бергсон", с оценка magna cum laude approbatur. Дисертацията е публикувана като отделен том в серията Acta Semiotica Fennica.

Март 2006 г.:

На Кристиан Банков е присъдено научно звание Доцент по съвременни философски учения (семиотика).

Октомври 2011 г.:

Кристиан Банков печели конкурс за назначаване на академична длъжност професор по семиотика в Нов български университет.

НПО:

От 2/1997 до 3/1998 Кристиан Банков е бил председател на сдружение "Не на страха"

Работа:
Проф. д-р Кристиан Банков е заместник ректор по международната дейност и връзки с обществеността на НБУ от 2011 и ръководител на Югоизточно европейския център за семиотични изследвания (ЮЕЦСИ) от февруари 2007 г. Интересите му към семиотиката датират още от 1993 г., когато следва в Държавния университет в Болоня, Италия, и избира специализация за последните години от следването си в Института за науки за комуникацията, оглавяван от проф. Умберто Еко. Дипломира се с максимален успех (110 e lode) през 1995 г., защитавайки дипломна работа "Езикът като позитивен елемент в анти-интелектуализма на Бергсон", с ръководител проф. Уго Волли. От декември 1995 г. той започва да преподава семиотика като хоноруван преподавател в Нов български университет. През 1997 година печели стипендия на финландското правителство и след няколко престоя в Хелзинкския университет, през 2000 г. защитава докторска дисертация "Интелектуално усилие и езикова работа: семиотични и херменевтични аспекти във философията на Бергсон", във Факултета по изкуства, Департамент по теоретична философия. Негов ръководител е проф. Еро Тарасти, а супервайзор проф. Илка Ниинилуото. Кристиан Банков продължава преподавателската си и изследователска работа в НБУ и през март 2006 г. му е присъдено научно звание Доцент по съвременни философски учения (семиотика).

От 1996 г. насам Кристиан Банков осъществява интензивна международна дейност. Той е изнасял лекции, семинари и е организирал кръгли маси в Хелзинкския университет, Университета в Бари (Италия), IULM – Милано, London Guildhall University (сега London Metropolitan University), Софийския университет и др. Той е сред организаторите на международните ранноесенни школи по семиотика EFSS, носещи кредити на студенти от 10 европейски университета. През 2007 г. по негова инициатива в НБУ стартира уникална магистърска програма „Реклама и стилове на живот”.

От 2005 г. е представител на Балканската асоциация за семиотични изследвания (BASS) в разширения съвет на Международната асоциация за семиотични изследвания (IASS). Има четири публикувани книги и множество статии на български, английски, италиански и френски. Основните му интереси са в областта на теоретичната семиотика, социосемиотиката, консумативното общество и новите медии. През последните пет години публикува труд за консумативното общество  и лансира курсове на такава тематика в рамките на общообразователната подготовка и други програми в НБУ.